นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมลงพื้นที่สำรวจเขตติดต่อ กทม. เตรียมเร่งหารือกับ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมลงพื้นที่สำรวจเขตติดต่อ กทม. เตรียมเร่งหารือกับ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมลงพื้นที่สำรวจเขตติดต่อ กทม. เตรียมเร่งหารือกับ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายบุญมี นิลถนอม ส.อบจ.สมุทรสาคร และ นายไรวินทร์ มีเจริญ ส.อบจ.สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาชายขอบหรือเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ได้ลงมาสำรวจบริเวณแนวเขตของตำบลอ้อมน้อย กับ ตำบลสวนหลวง และตำบลแคราย สำหรับพื้นที่แรกเป็นของตำบลอ้อมน้อย มีนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย พร้อมคณะ นำสำรวจจุดที่ยังคงเป็นปัญหาอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อย ที่ต้องเร่งหารือแก้ไขร่วมกันกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร โดยปัญหาชายขอบของเขตตำบลอ้อมน้อย กับ กรุงเทพมหานคร จะเป็นเรื่องของการระบายน้ำและการใช้ประตูระบายน้ำที่ผันน้ำไปลงคลองมหาศร แม้จะเป็นคลองที่อยู่ติดชิดกับเขตอ้อมน้อย แต่การเปิดปิดประตูระบายน้ำเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพฯ ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาสภาพน้ำท่วมขัง หรือน้ำเอ่อล้นสูงในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ก็จะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพฯ มาเป็นผู้เปิดปิดประตูเท่านั้น ทางอ้อมน้อยไม่สามารถดำเนินการได้เอง จึงต้องการให้มีการหารือร่วมกันเพื่อให้ทางอ้อมน้อยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังมีที่ประตูระบายน้ำศรีสำราญ ซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร และ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ เป็นประตูสำคัญในการรองรับน้ำในเขตพื้นที่อ้อมน้อยตอนบน ให้ระบายน้ำลงสู่คลองภาษีเจริญในเขตตำบลสวนหลวง แต่น้ำกลับไหลลงไปสู่ปลายคลองได้ช้า จึงต้องทำการสำรวจตรวจสอบว่าเกิดจากสภาพปัญหาใดในคลองและเร่งแก้ให้ตรงจุด อีกทั้งยังมีเรื่องของผลกระทบทางด้านเสียงและกลิ่นต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขตหนองแขม ที่ปลูกสร้างอยู่ติดกับประตูระบายน้ำ โดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและคณะผู้บริหารของอบจ.สมุทรสาคร กับเทศบาลนครอ้อมน้อย ก็จะเร่งหาแนวทางร่วมกับผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็วที่สุด

จากนั้นนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะ ได้เดินทางไปดูประตูระบายน้ำ (หนองแขม) ที่เป็นประตูผันน้ำจากคลองศรีสำราญ ให้ไหลผ่านลงไปสู่คลองภาษีเจริญ ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน โดยมีนายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาในเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลของนายก อบจ.สมุทรสาคร ในการหารือร่วมกับผู้ว่าฯ ชัชชาติต่อไป

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าว่า การลงสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่ชายขอบรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครนี้ ก็เพื่อให้ได้เห็นปัญหาแต่ละจุดอย่างชัดเจน จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการหารือร่วมกับผู้ว่าฯ ชัชชาติได้อย่างถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยสมุทรสาครมีพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด 5 ตำบล คือ ตำบลอ้อมน้อย ตำบลสวนหลวง ตำบลแคราย ตำบลบางน้ำจืด และ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ โดยครั้งนี้มาเริ่มที่อ้อมน้อย สวนหลวง และแครายก่อน จากนั้นก็จะลงไปที่ตำบลบางน้ำจืด กับ พันท้ายนรสิงห์ ตามจุดที่ผู้นำท้องที่เคยบอกว่าอยากให้ กทม.ช่วยแก้ไข ซึ่งสภาพปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ น้ำท่วม จุดระบายน้ำ และถนนหนทางที่เป็นพื้นที่ชายขอบ ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้รับการเหลียวแล หรืออาจจะมีการตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของใครต้องรับผิดชอบจึงทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังเรื่อยมา ดังนั้นการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ก็จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับทราบตรงนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชายขอบ ซึ่งบางเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอาจจะดำเนินการได้เร็ว แต่บางเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณ ก็จะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งตามขั้นตอนและกระบวนการของแผนการปฏิบัติงาน

Related Articles