เปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานตลาด ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอนุชิต โอชัยกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

administrator

Related Articles