น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชิบูรพกษัติรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันสมเด็จพระณารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงสร้างความรุ่งเรืองให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการฑูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก และยังโปรดเกล้าฯ ให้แต่งคณะทูตนำโดย เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึง 4 ครั้ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จสวรรคต วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา

administrator

Related Articles