ตร.เปิดปฏิบัติการป้องปรามกลุ่มเสี่ยงตรวจยึดรถก่อนนำไปแว้นท์

ตร.เปิดปฏิบัติการป้องปรามกลุ่มเสี่ยงตรวจยึดรถก่อนนำไปแว้นท์

เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ให้เป็นผู้แถลงผลการปฏิบัติการกวดขัน และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ต่อสื่อมวลชน โดยมีผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีฯ และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วม

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การปฏิบัติการกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะในพื้นที่ ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง,การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และ มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้การทำงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าประสงค์นั้น ก็ได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนหาข่าว กำหนดเป้าหมายในการวางแผนปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิด โดยปฏิบัติการในคืนวันหยุดราชการ คือ คืนวันศุกร์หรือวันเสาร์ และติดตามความเคลื่อนไหว ของกลุ่มบุคคลที่อาจรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อนำไปสู่การแข่งรถในทางดังกล่าว

สำหรับผลการปฏิบัติงานนั้น ทางคณะทำงานชุดปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสาคร (สมอ.) ตรวจค้นร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและร้านแต่งรถจักรยานยนต์ ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนแต่งรถ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับประชาชน ตรวจค้นร้านจำหน่ายอะไหล่รถ และซ่อมรถจักรยานยนต์จำนวน 12 ร้าน พบการกระทำความผิด 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ จำนวน 6 คัน ในพื้นที่ สภ.โคกขาม ประกอบกิจการโดยไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อีกทั้งยังมีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 46/2558 โดยได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 178 คัน และควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้ 88 ราย ผู้ใหญ่ 90 ราย รวมทั้งหมด 178 ราย โดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและเก็บตัวอย่าง DNA ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติพบสารเสพติดให้โทษในปัสสาวะ จำนวน 1 ราย และพบยาบ้าจำนวน 6 เม็ด ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และ ตร. โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืนนั้น ก็ได้มีการ กำหนดแผนในการป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ , เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา เพื่อช่วยปรับทัศนคติ และให้ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถในทาง ตลอดจนให้ ตระหนักถึงผลกระทบจากความผิดที่จะเกิดกับเด็ก เยาวชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ,จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวแข่งขันรถในทางสาธารณะ ว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังส่งผลร้ายตามมาอีกมากมายและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยอบรมบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่จะกำหนดต่อไป ,ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบและจับกุมร้านจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ส่วนควบของรถที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิด ,ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุก โดยมีการจับกุมตรวจสอบรถที่มีลักษณะแต่งซิ่ง ตามสถานศึกษา ตลาดนัดแหล่งมั่วสุม ร้านเกม ร้านสะดวกซื้อ และเน้นการจับกุมขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะ ทราบถึงผู้กระทำผิด ผู้สนับสนุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำชุมชน หรือมูลนิธิ สมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรม เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ ให้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมตัวเพื่อแข่งรถในทาง ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 และสายด่วน 1193

administrator

Related Articles