2/08/2019 ท่ า ฉ ล อ ม มิ นิ ม า ร า ธ อ น

2/08/2019 ท่ า ฉ ล อ ม มิ นิ ม า ร า ธ อ น

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์

🏆 ท่ า ฉ ล อ ม มิ นิ ม า ร า ธ อ น 🥇🥈🥉

ขอเชิญนักวิ่งและประชาชนทุกท่าน ร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง #ท่าฉลอมมินิมาราธอน ตอน #กำเนิดศูนย์มะเร็ง (เส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ #ถนนสายมังกร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 นี้

#วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสมุทรสาครและจังหวัดข้างเคียงได้รู้จักศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
3. เพื่อจัดหารายได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง ให้ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่และสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร

#ประเภทการแข่งขัน
– เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะ 4 กิโลเมตร
– วิ่ง มินิมาราธอน ระยะ 11.5 กิโลเมตร

#ค่าสมัคร
ประเภททั่วไป ราคา 500 บาท
ประเภท VIP ราคา 1,000 บาท

#จุดปล่อยตัว ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

#สถานที่รับสมัคร
– โรงพยาบาลสมุทรสาคร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-16.00 น. โทร. 034-427099 ต่อ 2110
– โรงพยาบาลนครท่าฉลอม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-16.00 น. โทร. 034-497366-9
– Porto Chino ห้อง Heartwork Co Working Space เวลา 10.00-20.00 น.
– สมัครออนไลน์ ที่ Http://www.ssk.or.th/running2019/ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

#มูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม #กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม #ดีแลนด์ #พอโต้ชิโน่ #พอโต้โก #เทศบาลนครสมุทรสาคร #เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก #เทศบาลตำบลท่าจีน #SKCD #สมุทรสาครพัฒนาเมือง

administrator

Related Articles