8/08/2019 ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง

8/08/2019 ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง

ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกอบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรม “ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง” โดยมีนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดอบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

administrator

Related Articles