8/08/2019 การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 5

8/08/2019 การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 5

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมี นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิฟรีดริช เนามันประเทศไทย ที่มาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

administrator

Related Articles