14/08/2019 3 สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อนายกฯ 6 ประเด็นที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ

14/08/2019 3 สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อนายกฯ 6 ประเด็นที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ

🧾 ภาคเอกชน ยื่นสมุดปกขาวต่อนายกฯ ประเด็นที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

📍คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) และคุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารทั้ง สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาว (White paper) ของ กกร. ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปเป็นข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

—————————————–


 

administrator

Related Articles