15/08/2019 อบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1

15/08/2019 อบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมอบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ 1 โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร และได้เดินทางไปเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กรุงเทพมหานคร

administrator

Related Articles