17/08/2019 งาน สามัคคี คงมั่น เอราวัณ 1 ยืนยงตลอดไป

17/08/2019 งาน สามัคคี คงมั่น เอราวัณ 1 ยืนยงตลอดไป

สมาชิกกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1 ได้จัดงาน สามัคคี คงมั่น เอราวัณ 1 ยืนยงตลอดไป ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานและกล่าวบรรยายถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและการให้กลุ่มเอราวัณ 1 เป็นอีกกลุ่มคอยผลักดันด้านกีฬาให้กับประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากล

 

administrator

Related Articles