21/08/2019 สมุทรสาครนำร่องฟื้นฟูคุณภาพน้ำตามโครงการคลองสวยน้ำใสที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์

21/08/2019 สมุทรสาครนำร่องฟื้นฟูคุณภาพน้ำตามโครงการคลองสวยน้ำใสที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์

ที่บริเวณพื้นที่บริษัททวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดี ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดีเข้าร่วมจำนวนมาก

พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานโครงการคลองสวยน้ำใสที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์และเพื่อจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชนรวมทั้ง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลองในพื้นที่ของตนเองให้สะอาด ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุน มอบต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร รวมทั้งมอบน้ำจุลินทรีย์ให้สถานประกอบการ ตลอดจนร่วมกันเทน้ำจุลินทรีย์ (EM) ลงในน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อีกด้วย

 

administrator

Related Articles