22/08/2019 ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562

22/08/2019 ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ความคืบหน้า “มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร” โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆของสมาคมกีฬาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร

 

administrator

Related Articles