22/08/2019 สมุทรสาครแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 16

22/08/2019 สมุทรสาครแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 16

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายทองคำ หลงเปลี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล และนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมแถลงข่าวฯ โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ คลองชลประทาน ดี 7 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนได้เพิ่มพูนความรัก ความหวงแหน แม่น้ำลำคลอง และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและสมดุลอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การแข่งขันจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเรือยาวทุกประเภท ซึ่งในปีนี้จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภท 30 ฝีพาย OPEN ก. ประเภท 30 ฝีพาย เรือขุด ก. และประเภท 55 ฝีพาย ก. นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเรือ 5 ฝีพายประเภทเยาวชนและประชาชน พิเศษปีนี้เป็นปีแรกคือ การแข่งขันเรือม่วงหญิง 7 ฝีพาย ทั้งหมด 3 ทีมจ้า นอกเหนือจากโล้กระทะรวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าชมการแข่งขันสามารถชมได้ที่คลองชลประทานดี 7 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล โทร.0-3488-1308-10

administrator

Related Articles