อสม.อ.เมืองฯ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม.

อสม.อ.เมืองฯ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม.

อสม.อ.เมืองฯ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม.

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองสมุทรสาครขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, หน่วยงานราชการจากหลายภาคส่วน ภาคเอกชน และ สมาชิก อสม.ของอำเภอเมืองร่วมงานอย่างคับคั่ง

ด้านนางสาวนภัทร เรือนสำลี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ สิ่งสำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. สืบเนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2520 ถือเอาวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นวันที่แสดงถึงคุณงามความดีของ อสม.ที่มีจิตใจเสียสละ มุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยความศรัทธาและด้วยความมุ่งมานะตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อ ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้จัดงานในเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายและเสริมพลังให้กับ อสม. ไปเป็นแกนนำผลักดันให้คนในชุมชนรับรู้และตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ผลกระทบจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของ อสม. อันจะส่งผลให้ อสม. แสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งต่อไป ภายงานในครั้งนี้ได้มีการร่วมร้องเพลงมาร์ช อสม.,การแสดงจาก อสม.,การมอบประกาศนียบัตรให้กับ อสม. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมของอำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

สมุทรสาครในสาขาต่างๆ ประจำปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางกานดา ทรัพย์บาง อสม.ดีเด่นสาขาป้องกันและควบคุมโรค ประจำปี2564, นางมณฑา พวงพิมล อสม.ดีเด่นสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และนายชาญชัย กุลพงษ์ อสม.ดีเด่นสาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ อีกทั้งการมอบใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ผู้ช่วยเหลืองานด้านป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ อสม.18 ราย รวมทั้งการจับรางวัลแจกโชคให้กับ อสม.ผู้โชคดีจากตำบลต่างๆ

ส่วนไฮไลท์สีสันงานในปีนี้ คือ การประกวดมิสแกรนด์ อสม.ตัวแทนของตำบลต่างๆ จำนวน 18 ผู้เข้าประกวดที่มาในชุดรัชกาลที่ 5 การประกวดครั้งนี้ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย แต่ต้องเป็น อสม.เท่านั้น เรียกได้ว่าสวย เก่ง เสียสละ สมกับมิสแกรนด์ อสม.ทุกคน กองเชียร์จากทุกตำบลให้กำลังใจกันแบบติดเวที พร้อมสมทบทุนเข้าชมรม อสม.ของอำเภอเมืองด้วยการซื้อดอกกุหลาบ เป็นคะแนนให้กับผู้เข้าประกวดด้วย

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณ ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ ทำงานกันด้วยความเสียสละ เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด และขอให้ อสม. ทุกท่านทุกหมู่บ้านช่วยกัน ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จนสามารถนำแนวคิดที่จะได้รับจากรัฐบาลกลับไปแก้ปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน โดยในปีนี้ภารกิจที่สำคัญตามนโยบาลรัฐบาลคือ การคัดกรองผู้สูงอายุให้ครบ ค้นหาผู้เสี่ยงต่อโรค ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่งต่อไปถึงโรงพยาบาล เรื่องของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จะให้ อสม.เข้าร่วมเมื่อเสียชีวิตก็จะมีเงินจ่ายให้ และเรื่องการเลือกประธาน อสม.ในทุกระดับเนื่องจาก จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Related Articles