29/08/2019 อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

29/08/2019 อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย น.ส. นางสาวกฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม มีนายวัชราคม โยธาทิพย์ อัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังระดับพื้นที่ บรรยายและเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

administrator

Related Articles