29/08/2019 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

29/08/2019 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เทศบาลตำบลท่าจีน นำโดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีนทั้งหมด 3 ศูนย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

administrator

Related Articles