12/09/2019 ประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

12/09/2019 ประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงประกวดผลงานวิชาโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากนั้นได้เดินชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

administrator

Related Articles