12/09/2019 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

12/09/2019 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

ที่บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ดส์ จำกัด ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ดส์ จำกัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย โดยตั้งเป้าหมายจัดหาโลหิตทั่วประเทศให้ได้ 85,000 ยูนิต ภายใต้แนวคิด เพราะการบริจาคโลหิตเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร สมาชิกหอการค้าจังหวัด ตลอดจนพนักงานบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่ายร่วมจัดกันกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย โดยตั้งเป้าหมายจัดหาโลหิตทั่วประเทศให้ได้ 85,000 ยูนิต ภายใต้แนวคิด เพราะการบริจาคโลหิตเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย เพื่อเก็บสำรองโลหิตไว้ใช้ในตลอดทั้งปีและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นการทำดีด้วยใจ.

 

administrator

Related Articles