ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2566 โดยมีผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้อง จากชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับ การติดตามผลงานการแข่งขันกีฬาจากชมรมกีฬาต่างๆ พร้อมรับฟัง ปัญหา และอุปสรรค ของแต่ละชมรม เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุง นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการฝึกซ้อม สนามซ้อม การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชมรมต่างๆ ที่จะนำทัพนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมสู้ศึก และชิงชัยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566) “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 นี้ ขอให้ทุกชมรมกีฬาทำหน้าที่เต็มความสามารถเต็มที่ที่สุด

 

จากการรายงาน ความคืบหน้าของแต่ละชมรมกีฬา ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะไปร่วมการแข่งขัน มีการฝึกซ้อม และเตรียมตัว มีการคาดหวัง ที่จะคว้าเหรียญ ในกีฬาแต่ละประเภท ให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร และมั่นใจ ที่จะติดอันดับ Top Ten นำชื่อเสียงให้จังหวัดสมุทรสาคร ท้ายสุดของการประชุมในครั้งนี้ จะมีการ แจกชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม ให้กับผู้ฝึกสอนนำไปแจกให้กับนักกีฬาของตน เพื่อแต่งกายชุดกีฬามาร่วมรับฟังโอวาทจากท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตสมุทรสาคร ก่อนการเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ต่อไป

Related Articles