13/09/2019 อบต.ท่าทรายสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

13/09/2019 อบต.ท่าทรายสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ที่วัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งจะจัดตรงกับวันพระกลางเดือน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี นับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างช้า โดยมีนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวไทยเชื้อสายรามัญ และชาวแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ต่างพร้อมใจกันนำ น้ำผึ้งที่ใส่ขันโตกบ้างใส่ถ้วยบ้างมาตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้ นุ่งผ้าถุง ห่มสไบมอญ มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับ วัดคลองครุ และประชาชนชาวไทยเชื้อสายรามัญในตำบลท่าทรายและในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันนำน้ำผึ้งใส่ขันโตกและโถแก้วหรือถ้วย เพื่อนำไปตักใส่ในบาตรของพระภิกษุสงฆ์ เป็นสืบต่อประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้ทำเป็นยาโบราณ โดยมีความเชื่อกันว่า การถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ซึ่งปัจจุบันน้ำผึ้งเริ่มหายากขึ้น ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งจึงค่อยๆ เลือนหายไป และผู้คนที่มาทําบุญก็เริ่มเปลี่ยนจากน้ำผึ้งมาเป็นน้ำตาลทรายบ้าง แต่ก็ยังคงมีผู้ที่นําน้ำผึ้งมาทําบุญตามประเพณีอยู่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทรายได้เล็งเห็นความสําคัญของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จึงได้จัดกิจกรรม ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ขึ้นก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ให้ประชาชนตําบลท่าทรายและใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมตักบาตรน้ำผึ้ง ฟังธรรมเทศนาตลอดจนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชน สืบไป.

 

 

administrator

Related Articles