อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ส่งเสริม พัฒนา ทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ

อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ส่งเสริม พัฒนา ทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ

อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ส่งเสริม พัฒนา ทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม นายก ทน.อ้อมน้อย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายก ทน.สมุทรสาคร นายสุมิตร แผนทัด นายก ทต.นาดี ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักกีฬาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เกือบ 3,000 คน เข้าร่วม

 

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาครที่จัดขึ้นนี้ เป็นไปภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครหันมาสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของตนเอง ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาหรือก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพอีกด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขันฯ มีทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล ฟุตบอล เปตอง แบดมินตัน วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลในร่ม และกรีฑา ประเภทลู่และลาน ในระดับอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจากสหวิทยาเขต จำนวน 13 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษาและเครือข่ายโรงเรียนเอกชน รวมทั้งหมด 18 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันจากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles