นายก อบจ.สค. มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จ.สมุทรสาคร

นายก อบจ.สค. มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จ.สมุทรสาคร

นายก อบจ.สค. มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จ.สมุทรสาคร

วันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมมหาชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้  ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขตสาครบุรี (มัธยม)  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles