นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าหารือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว

นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าหารือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว

นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าหารือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรพิเศษระหว่างก่อสร้าง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ณ ศูนย์บริหารการจราจรพิเศษระหว่างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย – บ้านแพ้ว) ซึ่งทางยกระดับที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 คือ บางขุนเทียน – เอกชัย (8.3 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง), ช่วงที่ 2 เอกชัย – บ้านแพ้ว (16.4 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) และช่วงที่ 3 บ้านแพ้ว – ปากท่อ (47.4 กม. ยังไม่ได้ดำเนินการ)

และในช่วงเอกชัย – บ้านแพ้วนั้น จะมีทางขึ้นลง 4 จุด คือ มหาชัย 2 (แถวเซ็นทรัล), สมุทรสาคร 1 (แถวโลตัสมหาชัย), สมุทรสาคร 2( สนง.หมวดทางหลวงมหาชัย) และ บ้านแพ้ว (แถวปากทางบ้านแพ้ว) ส่วนทางยกระดับนั้น จะเป็น 6 ช่องจราจร ไป 3 ช่อง และกลับ 3 ช่อง เสร็จสิ้นตามสัญญาโครงการคือปี 2568 ซึ่งงานนั้นเร็วกว่าแผนเล็กน้อย

Related Articles