สภากรุงเทพฯ หารือ สภา อบจ.สมุทรสาคร 3 ประเด็นใหญ่ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สภากรุงเทพฯ หารือ สภา อบจ.สมุทรสาคร 3 ประเด็นใหญ่ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สภากรุงเทพมหานคร หารือ สภา อบจ.สมุทรสาคร 3 ประเด็นใหญ่ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมต้อนรับสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพฯ และสมาชิกสภากรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการน้ำท่วม น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการขยะ ซึ่งมีการนำเสนอปัญหาต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles