“กกร.สค.ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอัตราค่าน้ำประปาภูมิภาคสูง”

“กกร.สค.ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอัตราค่าน้ำประปาภูมิภาคสูง”

“กกร.สค.ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอัตราค่าน้ำประปาภูมิภาคสูง”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนสมาคมธนาคารไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร (กกร.สค.) ที่หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำบาดาลฯ และอัตราค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นในที่ประชุมต้องการให้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ผลักดันการใช้น้ำประปาโดยไปใช้น้ำประปานครหลวงหรือให้มีการปรับอัตราค่าน้ำประปาให้เท่ากับประปานครหลวง รวมทั้งต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาแก้ปัญหาปลาหมอสีคางดำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับจังหวัดในขณะนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่อไป

Related Articles