ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่วัดทองธรรมิการาม ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ (รามัญ) จัดงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายก อบต.ท่าทราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ท่าทราย พร้อมได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1 นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร/ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ นายคำนึง ดิษฐเอม ส.อบจ.สมุทรสาคร นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร /กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ต่างแต่งตัวด้วยชุดผ้านุ่ง สไบมอญ ซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวมอญและชาวไทยเชื้อสายมอญ

นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ (รามัญ) มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี สืบทอดกันมาช้านาน ต้นกำเนิดมาจากความเชื่อของชาวมอญนั้นมีความเคารพ ศรัทธาในพระสีวลีในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ป่าเลไลย์ มีช้าง มีลิง คอยอุปัฏฐากโดยการนำเอาอ้อย และน้ำผึ้งคอยถวาย ต่อจากนั้นมา จึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับน้ำอ้อย และน้ำผึ้งมาบริโภคเป็นยาได้เนื่องจากเป็นอาหารที่มีรสหวาน ย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

สำหรับการจัดประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทรายและใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของชาวไทยเชื้อสายรามัญในท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

Related Articles