กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเข้มข้น

กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเข้มข้น

กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเข้มข้น

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ที่ สถานประกอบการฟอกย้อมกางเกงยีนส์ ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น เพื่อกำกับติดตามโรงงานที่มีพฤติกรรมละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่พึงควรปฏิบัติไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นตลอดจนเป็นการให้ความเป็นธรรมต่อสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่มีสืบมา

Related Articles