สมัครด่วน!! เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”

สมัครด่วน!! เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”
สมัครด่วน!! เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
☎️สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
โทรศัพท์ มือถือ : 086-324-8024   
E-mail: offsakhon@gmail.com
ตอบรับการฝึกอบรม ได้ที่นี่

Related Articles