ด้วยความห่วงใยของผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

ด้วยความห่วงใยของผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

ด้วยความห่วงใยของผู้นำชุมชนตำบลบางโทรัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นลิ้นหัวใจมีปัญหา คุณสมหวัง ทองบ้านเกาะ อายุ 77  ปี ซึ่งท่านเป็นลูกบ้านหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด และท่านก็เป็นไวยาวัจกรของวัดคลองซื่อ ด้วยความเป็นห่วง เราอยู่หมู่บ้านเดียวกัน เราจะไม่ทอดทิ้งกัน ด้วยความรักและห่วงจากผู้นำ

Related Articles