นายผล ดำธรรม เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วันแรก

นายผล ดำธรรม เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วันแรก

นายผล ดำธรรม เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วันแรก

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้ว หลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งเมื่อมาถึงทั้งสองท่านได้เข้าสักการะศาลพระภูมิและกราบไหว้พระประจำจวนผู้ว่าฯ โดยที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีปลัดจังหวัด, นายก อบจ., นายอำเภอ, ส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน, คณะกรรมการเหล่ากาชาด, โรงพยาบาล, ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มารอต้อนรับ

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวแนะนำตนเอง และบอกว่าเวลาอีก 1 ปีนี้ ตนเองจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และที่สำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

Related Articles