สมุทรสาคร เปิด “เส้นทางบุญ…..หนุนมงคลชีวิต” ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ

สมุทรสาคร เปิด “เส้นทางบุญ…..หนุนมงคลชีวิต” ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ

สมุทรสาคร เปิด “เส้นทางบุญ…..หนุนมงคลชีวิต” ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ

วันนี้ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 10.29 น. ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2566 “เส้นทางบุญ….หนุนมงคลชีวิต” โดยมีนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมการประมงสมุทรสาคร ประธานศาลเจ้า 9 แห่ง บริษัท ร้านค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากในสมัยก่อนจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือที่สำคัญวัฒนธรรมนี้จึงได้ถูกสืบทอดต่อกันมายังรุ่นหลัง และกลายมาเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มผนวกรวมการสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีนตั้งแต่ปี 2550 การจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ปีนี้เป็นปีที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2556 รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยการควบคุมเฝ้าระวังตามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารเจ

สำหรับ เส้นทางบุญ หนุนมงคลชีวิต จะใน “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เพื่อเป็นคู่มือการไหว้เทพเจ้าและเมื่อประทับตราศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำมารับเหรียญ 12 นักกษัตร ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ได้ฟรี ณ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ซึ่ง ศาลเจ้าทั้ง 9 ศาลจะอยู่ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน ท่าฉลอม-มหาชัย ประกอบด้วย ฝั่งมหาชัย 4 แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทราสาคร ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก ศาลเจ้าปุนเถ้ากงมหาชัย ฝั่งท่าฉลอม 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าโรงเจเช็งเฮียงตั้ว ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม และ อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม

นอกจากนี้ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 80 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัยจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชาวไทยเชื้อสายจีนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1028 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8

Related Articles