สว.ศรีศักดิ์ นำคณะเข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับนโยบาย และหารือการพัฒนากีฬาร่วมกัน

สว.ศรีศักดิ์ นำคณะเข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับนโยบาย และหารือการพัฒนากีฬาร่วมกัน

สว.ศรีศักดิ์ นำคณะเข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับนโยบาย และหารือการพัฒนากีฬาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศรีศักดิ์ วัฒนาพรมงคล  สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เลขาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ  ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าพบ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมรับนโยบาย และแผนงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อพัฒนาการกีฬาของแต่ละจังหวัด รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกัน กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กกท. , มกช., กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อพัฒนาการกีฬาและสุขภาพของประชาชนด้วย

Related Articles