ชาวบางโทรัดพร้อมใจจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

ชาวบางโทรัดพร้อมใจจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

ชาวบางโทรัดพร้อมใจจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ไดัจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 โดยมี ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดบัณฑูรสิงห์ หมู่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางโทรัด  ข้าราชการ ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Related Articles