จิตอาสาสมุทรสาครปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาสมุทรสาครปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาสมุทรสาครปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานในพิธีนำประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง แล้วยกมือขวาขึ้น กล่าวคำว่า เฮ้ เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้น ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ ด้วยการทาสีขอบฟุตบาทขาว-แดงให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าห้ามจอดรถ ห้ามหยุดรถ ห้ามจอดแช่ ห้ามจอดรถรับส่ง ฉีดน้ำล้างถนนหน้าวัดกำพร้า กวาดขยะ เก็บขยะ ตกแต่งกิ่งไม้ รอบลานอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

Related Articles