26/09/2019 คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯวางแผนพัฒนาการกีฬา

26/09/2019 คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯวางแผนพัฒนาการกีฬา
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2562 มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด มีการปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร
7076210228454085354868756386304219518861312n

6985690628454089788201646120416486579240960n

709225282845408728820189908017972558168064n

7092608228454111154866174691220020951252992n

7113951528454100554867237524248722192990208n

7088155828454113754865911038521374185881600n
administrator

Related Articles