ชาวสมุทรสาคร ร่วมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เป็นจำนวนมาก

ชาวสมุทรสาคร ร่วมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เป็นจำนวนมาก

ชาวสมุทรสาคร ร่วมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เป็นจำนวนมาก

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนรถแพทย์ฉุกเฉินไว้บริการ ตั้งแต่จุดปล่อยตัวและตลอดเส้นทางเดินวิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชนและมูลนิธิในจังหวัดสมุทรสาครด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาคร” ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ต่อไป

Related Articles