ปศุสัตว์สมุทรสาครนำทีมตรวจห้องเย็นสงสัยลักลอบนำเข้าซากสุกรจากบราซิล พบกว่า 1 แสนกิโลกรัม

ปศุสัตว์สมุทรสาครนำทีมตรวจห้องเย็นสงสัยลักลอบนำเข้าซากสุกรจากบราซิล พบกว่า 1 แสนกิโลกรัม

ปศุสัตว์สมุทรสาครนำทีมตรวจห้องเย็นสงสัยลักลอบนำเข้าซากสุกรจากบราซิล พบกว่า 1 แสนกิโลกรัม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสาโรจน์ จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้นำคณะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกันฯ ร่วมกับ กอ.รมน.สมุทรสาคร ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร กรมการปกครอง ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในตำบลมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ภายหลังจากที่ได้รับ รายงานว่า ที่ห้องเย็นแห่งนี้มีการรับฝากซากสุกรนำเข้าจากประเทศบราซิล แช่แข็งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบปรากฏว่าพบซากสุกร อาทิเช่น เนื้อ หนัง เครื่องใน ขาหมู รวมจำนวนประมาณ 126,600 กิโลกรัม กับ ปีกไก่ประมาณ 480 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 19 ล้านบาท

นายสาโรจน์ จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำสินค้าภาคการเกษตรทุกประเภทเข้าสู่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เพราะหากสินค้าเหล่านี้หลุดออกสู่ท้องตลาดก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ รวมถึงการแทรกแซงกลไกการตลาดทำให้สินค้าเกษตรของไทยราคาตกต่ำ และยังรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย

สำหรับ สถานประกอบการหรือห้องเย็นแห่งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเพียงรับฝากแช่สินค้าเท่านั้น จึงยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด รอให้ทางผู้นำสินค้ามาฝากแช่แข็ง นำเอกสารมาสำแดงเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้า ส่วนสินค้าทั้งหมดทางผู้ประกอบการ(ห้องเย็น) ยังไม่สามารถนำเอกสาร หรือหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และทำการยึดอายัดจากสัตว์ ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจสอบห้องเย็น จังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมาย142 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 73 แห่ง ส่วนที่เหลือก็จะเร่งเข้าตรวจสอบ โดยในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดง ก็จะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว หรือประกาศกำหนดเขต โรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,มาตรา 31 ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางทุกครั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งในกรณีของห้องเย็นแห่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดซากสัตว์ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ และให้ผู้ประกอบการห้องเย็นหรือผู้ประกอบการที่นำซากสัตว์เหล่านี้เข้ามาต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกอายัดซากไว้ หากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนในความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ต่อไป

Related Articles