ร่วมส่งกำลังใจเชียร์เด็กนักเรียน รร.ส.ค.ณ. ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์เด็กนักเรียน รร.ส.ค.ณ. ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภัชญา เอียดเหตุ นักเรียน ชั้น ม.๕ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธออเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เครื่องดนตรีประเภทขิมสาย โดยมีครูวรางคณา เย็นตั้ง เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม อำนวยการโดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผอ.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ซึ่งการประกวดฯ รองรองชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๒ , ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน วันที่ ๒-๓ , ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Related Articles