ชมรมกีฬาฯ ร่วมหารือวางแผนพัฒนานักกีฬา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

ชมรมกีฬาฯ ร่วมหารือวางแผนพัฒนานักกีฬา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

ชมรมกีฬาฯ ร่วมหารือวางแผนพัฒนานักกีฬา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2566 โดยมีประธานชมรม เลขานุการชมรม และกรรมการชมรมกีฬาฯ เข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน มีวาระการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญๆ อาทิเช่น การแข่งขันเดิน วิ่ง ไนท์รัน Night Run 23 ธ.ค.66 นี้ ที่ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เชิญชวนให้ชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสมัครร่วมแข่งขัน มีการสมัครประเภท VIP 8.5 km , VIP 4 km , ธรรมดา 8.5 km , ธรรมดา 4 km ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 6 ทีม การจัดงาน “วันเกียรติยศนักกีฬา” 25 พ.ย.66 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  25 – 26 พ.ย.66 การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

และนอกจากนี้ก็มีเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จ.นครนายก “นครนายกเกมส์” การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2567) จ.นครนายก “สุพรรณิการ์เกมส์” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ณ จังหวัดจันทบุรี และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬาชนิดต่างๆ ก็จะได้ร่วมกันวางแผนงาน ขึ้นทะเบียนนักกีฬา คัดเลือก พัฒนาทักษะทางการกีฬาของนักกีฬาชมรมต่างๆ ต่อไป

Related Articles