สพป.สมุทรสาครตรวจดูเสาอาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ที่เกิดการแตกร้าวกว่า 40 ต้น ห่วงนักเรียนจะเป็นอันตราย

สพป.สมุทรสาครตรวจดูเสาอาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ที่เกิดการแตกร้าวกว่า 40 ต้น ห่วงนักเรียนจะเป็นอันตราย

สพป.สมุทรสาครตรวจดูเสาอาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ที่เกิดการแตกร้าวกว่า 40 ต้น ห่วงนักเรียนจะเป็นอันตราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยเอกวีรธนา นรากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) นางอิสราภา โตขำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ได้เข้ามาสำรวจตรวจสอบความชำรุดของอาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางเกษฎาพร วีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) ,คณะครู, คณะกรรมการสถานศึกษา, และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนวทางการช่วยเหลือหากอาคารนี้ต้องปิดการเรียนการสอน

โดยจากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่า เสาอาคารที่ชำรุดเป็นอาคารเรียนกึ่งไม้กึ่งปูน 2 ชั้นหลักเก่าที่ใช้มานานเกือบ 50 ปี ส่วนที่ชำรุดเสาอาคารเรียนที่เกิดการแตกร้าวจนเห็นเหล็กเส้นด้านในที่ขึ้นสนิม เบื้องต้นพบว่าเสารอาคารแตกร้าวจำนวน 43 ต้น จาก 94 ต้น และยังตัวอาคารเรียนทรุดตัวที่เห็นได้ชัดเจนจนผนังอาคารที่กั้นแต่ละห้องลอยตัวสูงขึ้นมาจากพื้น ส่วนโครงสร้างไม้พบว่ามีปลวกขึ้น เนื้อไม้เริ่มบวม สำหรับอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคารกึ่งไม้กึ่งปูน 2 ชั้น มี 18 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียน 12 ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ห้องสมุด และห้องที่ไม่เปิดใช้งาน 1 ห้อง อาคารเรียนดังกล่าวเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1/1 ถึงป.1/4, ป.2/1 ถึงป.2/3, ป.3/1ถึงป.3/3, และป.4/1 ถึง ป.4/2 มีเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่อาคารนี้ประมาณ 400 คน

ว่าที่ร้อยเอกวีรธนา นรากรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ได้ทำการสำรวจไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สำรวจโรงเรียนทุกแห่ง ซึ่งหากพบความชำรุดให้รีบรายงานไปต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางบูรณะ ส่วนความชำรุดของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500) ตอนนี้ได้รายงานไปยังต้นสังกัดแล้ว ส่วนเรื่องแผนเฉพาะหน้าคือการสำรวจด้านความปลอดภัย หากพบว่าอาคารไม่ปลอดภัย ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมแผนรองรับเรื่องการเรียนของเด็กๆซึ่งอาจใช้ห้องอื่นๆ มาจัดเป็นห้องเรียนชั่วคราว แต่ถ้าหากไม่พออาจต้องประสานไปยังโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อขอใช้พื้นที่ ซึ่งนักเรียนจะต้องปลอดภัยที่สุด

นอกจากนี้ ทางนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงตรวจดูอาคารเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งพบความชำรุดจึงได้ประสานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ส่งวิศวกรเข้าไปสำรวจอาคารโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู เนื่องจากตอนนี้อาคารเรียนยังใช้ทำการเรียนการสอนปกติ ในเบื้องต้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จะเข้าตรวจสอบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ในช่วงบ่าย

Related Articles