ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร นายวีรพล ปริญญาทิพย์ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสุวภา ทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำการส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมมอบและติดตั้งป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย

Related Articles