ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลโคกขาม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลโคกขาม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อม นางนวพร วิเศษวงษา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครนางน.ส.รัชฎา ไข่ม่วง ทีมอสม.ตำบลนาดี/สมาชิกกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสหกรณ์ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมนายจำเริญ กัณฑ์บุญมี อายุ 52 ปี หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถขยับร่างกาย มีความลำบากในการเคลื่อนไหว มีภรรยา เป็นผู้ดูแล พร้อมทั้ง มีหลาน คน ที่ต้องดูแล สภาพบ้านมีความลำบาก เนื่องจากมีแดด และฝนสาดเข้าบ้าน และห้องน้ำไม่สะดวกต่อผู้ป่วย
โดยทีมงาน พชอ.เมืองสมุทรสาคร ภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสมุทรสาคร คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร” ได้รับการประสานงานจากทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลโคกขาม ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น จึงได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครในค่าวัสดุ จำนวน 32,700 บาท และทางกองทุนคนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร ได้ช่วยสนับสนุนค่าหินคลุก และเงินช่วยเหลือ รวม 3,000 บาทในการปรับพื้นหน้าบ้านเพื่อให้เป็นลานสำหรับผู้ป่วยออกมานอกบ้าน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ะร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร
👬️อย่ารอที่จะก้าว แต่เราจะเดินไปพร้อมพร้อมกัน👬

7137900824010299299526223116255917234978816n
7163706924010299799526173493598730110631936n
7176186824010299099526248169937389460914176n
712754872401030083285940417197463682678784n
administrator

Related Articles