อบรมหลักสูตร”ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI)

อบรมหลักสูตร”ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร”ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI) สำหรับ 3 มาตรฐาน
(ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และISO45001:2018)”

📆ในวันเสาร์ที่  23 พฤศจิกายน  2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
📌ณ ห้องประชุมบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหารจำกัด อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

💴**สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ท่านละ 1,070 บาท
💶**ผู้ประกอบการทั่วไป ท่านละ 1,605 บาท
** เนื่องจากมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop)

#รับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้น**

ตอบรับและชำระค่าอบรม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

📲☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
มือถือ  0863248024

601529
administrator

Related Articles