ปภ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 เตือนประชาชนเฝ้าระวังรักษาสุขภาพในห้วง 4 เดือน

ปภ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 เตือนประชาชนเฝ้าระวังรักษาสุขภาพในห้วง 4 เดือน

ปภ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 เตือนประชาชนเฝ้าระวังรักษาสุขภาพในห้วง 4 เดือน

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 01 ธันวาคม 2566 ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เริ่มกลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนว่า สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น ส่วนใหญ่จะพบในห้วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับสีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทั่วไปควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารฯ ขณะที่ในส่วนของแผนป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 7 มาตรการ คือ (1) มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง (2) มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งแจ้ง (3) มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง (4) มาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม (5) มาตรการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ (6) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ (7) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ยังเปิดเผยอีกว่า สำหรับการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปีนี้ ทางรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนจากครั้งที่ผ่านๆ มา โดยในปีนี้ ได้ลดค่าปริมาณฝุ่นลง เพื่อยกระดับการป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้สูงยิ่งขึ้น ดังนั้นหากทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในระดับที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อพี่น้องประชาชน อย่างเช่นการทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดนั้น ก็จะดำเนินการทันที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน เฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเป็นสำคัญ หากต้องออกจากบ้านก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ หรือในส่วนของผู้ประกอบการบางประเภทที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็ขอให้เพิ่มมาตรการลดการปล่อยฝุ่น เป็นต้น อีกทั้งยังขอให้ทุกคนติดตามการรายงานสภาพภูมิอากาศ หรือตรวจสอบสภาพฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากแอพพลิเคชั่นของกรมควบคุมมลพิษ Air4Thai อย่างต่อเนื่อง ส่วนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ยังสามารถตรวจสอบได้ที่แอพพลิเคชั่นของ สมุทรสาครพัฒนาเมือง อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกตำบล พร้อมกันนี้ในทุกหน่วยงานก็ควรที่จะต้องมีห้องปลอดฝุ่นไว้ด้วย

Related Articles