โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 28 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 28 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 28 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

วันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ทางคณะแพทย์อาสา จิตอาสา นักศึกษา ปธพ.ได้ร่วมกันจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ครั้งที่ 28 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง, พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร,พระเทพวิสุทธิโสภณ รักษาการ เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพฯ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10,นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ตุนฑกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึก และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สนับสนุนการจัดโครงการนี้ด้วย

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ครั้งที่ 28 นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์,แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข,นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากหลักสูตร ปธพ. ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 400 รูป ตามหลักนโยบายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 พร้อมกันนี้ในการตรวจสุขภาพก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ขณะที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางที่มาร่วมโครงการนี้ มีจำนวน 11 คลินิก ประกอบไปด้วย คลินิกคัดกรองผู้ป่วย คลินิกตรวจเลือด คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกคัดกรองโรคปอดจากการเอกซเรย์ปอด คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกโสตอนาสิก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีน และ คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์

Related Articles