รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย สถานที่การเลือก สว. ระดับอำเภอ

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย สถานที่การเลือก สว. ระดับอำเภอ
รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย สถานที่การเลือก สว. ระดับอำเภอ
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ที่บริเวณห้องโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่เลือก สว. ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วน อำเภอกระทุ่มแบน จัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และอำเภอบ้านแพ้ว จัดที่ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว

ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเดินทางมารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียง โดยแสดงหลักฐานเพื่อรายงานตัว จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกในระดับอำเภอได้มรการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเพื่อความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในช่วงแรกจะเลือกกันเองในกลุ่ม (20 กลุ่ม) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น จากนั้นจะเป็นการแบ่งเป็นสาย สายละ 3 – 5 กลุ่ม เลือกกลุ่มละ 1 คน ที่อยู่ในสายเดียวกัน (เลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น ซึ่งผู้สังเกตการณ์สามารถรับชมการเลือก สว.ได้จากกล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งไว้ภายนอกสถานที่เลือก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Related Articles