อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกระโดดเชือก “จุมพรวดเกมส์” ส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัด

อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกระโดดเชือก “จุมพรวดเกมส์” ส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัด

อบจ.สมุทรสาคร จัดแข่งขันกระโดดเชือก “จุมพรวดเกมส์” ส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัด

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก “จุมพรวดเกมส์” โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายมานัส โรจน์ไพรินทร์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  นายกัมปนาท จรมาศ ผอ กกท. จ.สมุทรสาคร  ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา จากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร

การจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก “จุมพรวดเกมส์” โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬาให้แก่กันและกัน และรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาต่อไป

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และอายุไม่เกิน 12 ปี 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทเดี่ยวบุคคลเร็ว เดี่ยวบุคคลทรหด ทีมผลัดบุคคลเร็ว และทีมว่องไว มีโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 แห่ง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 352 คน

Related Articles