เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย “เมืองกาญจน์เกมส์”

เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย “เมืองกาญจน์เกมส์”

เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย “เมืองกาญจน์เกมส์”

วันที่ 18 มิถุนายน 2567  นายบุญส่ง แป้นน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้านำคณะนักกีฬาผู้สูงอายุ เดินขบวนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” และมี ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิด ที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  (กลีบบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวให้การต้อนรับ  และมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และสื่อมวลชนร่วมพิธีฯ  สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2567ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Related Articles