ไทยชวนสมาชิกอาเซียนพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย ย้ำ! “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”

ไทยชวนสมาชิกอาเซียนพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย ย้ำ! “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ก.สาธารณสุข เปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation : ACAI) พร้อมให้ทุกประเทศสมาชิกก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ ACAI เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วอาเซียน ร่วมมือกันทำโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบกลยุทธ์และแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ความรู้ ให้บริการด้านวิชาการ นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุ ให้สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างสุขภาพที่ดี โดยศูนย์ แห่งนี้ได้ตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
.
ศูนย์ ACAI นับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของอาเซียน ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” มองสู่อนาคต และเป็นการสนับสนุนแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ทั้งนี้ 3 ประเทศ ที่มีประชากรสูงอายุมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ ได้แก่สิงคโปร์(18%) ประเทศไทย (16%) และเวียดนาม (10%) สำหรับอินโดนีเชียมีประชากรสูงอายุจำนวน 21 ล้านคนหรือ 8% ของประชากรทั้งประเทศ
.
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #nnt #ASEAN2019 #การประชุมสุดยอดอาเซียน #สังคมผู้สูงอายุ #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Related Articles