อบจ.ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

อบจ.ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม โดยเริ่มด้วยการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนตุลาคม และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรมเดือนพฤศจิกาคมให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles